Det här beslutade kommunfullmäktige om den 10 juni

På onsdag den 10 juni beslutade kommunfullmäktige bland annat om budgeten för 2021.

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 10 juni.

Mål och ekonomi 2021 (budget)

Mål och ekonomi 2021 innehåller bland annat förslag på inriktning, mål och ekonomiska tilldelning för stadens nämnder. I diariet kan du läsa förslaget till mål och ekonomi 2021 för Helsingborgs stad.

Mark- och boendeprogram för 2020-2023

Förslaget innehåller riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I diariet kan du läsa förslaget till mark- och boendeprogrammet 2020-2023.

Tomträttsavtal för fastigheten Gamla staden 1:9, Parapeten

Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till tomträttsavtal för fastigheten Gamla staden 1:9, Parapeten. Enligt avtalet kommer fastigheten att hyras ut till Nova & Mika Fastighet AB för en avgift på 110 000 kronor om året. Avtalet föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Tilläggsavtal till marköverlåtelse för fastigheterna Sångaren 1 och Dirigenten 1 i Ödåkra

Den 21 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige att sälja fastigheterna Sångaren 1 och Dirigenten 1, Ödåkra. Exploatören K-fast Helsingborg AB har justerat sitt bebyggelseförslag och planerar att bygga 15 radhuslägenheter (hyresrätter) istället för de ursprungliga 26. Lägenheterna fördelas på fyra huskroppar i två våningar. Alla lägenheterna får fyra rum och kök på 90 kvadratmeter. I tilläggsavtalet sänks priset på fastigheterna från 2 733 000 kronor till 2 574 000 kronor.

Avsiktsförklaring mellan staden och Obos Mark AB för ett område i Östra Ramlösa

Staden vill teckna en avsiktsförklaring med Obos Mark AB. Företaget reglerar förutsättningar för att överlåta fastigheterna Husensjö 8:2 och Långeberga 3:5 samt på sikt eventuellt fastigheten del av Husensjö 8:1 till staden, samt markanvisning av byggrätter i Östra Ramlösa till Obos Mark AB.

Nya avgiftsnivåer för felparkering och kontrollavgifter från 1 juli 2020

De nya avgiftsnivåerna föreslås till 600, 800, 1000 samt 1 300 kronor. Det är första gången sedan 2003 som nivåerna uppdateras.