Kommunfullmäktige beslutade om budgeten den 13 och 14 juni

Kommunfullmäktige sammanträdde under två dagar, den 13 och 14 juni. Under de två dagarna beslutade fullmäktige bland annat om budgeten för 2018.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde på webb-tv eller via Helsingborgs stads Facebook-sida.

Här är några av de andra ärendena på dagordningen. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Marköverlåtelseavtal för en del av fastigheten Solfångaren 3 på Mariastaden

Nu finns ett förslag på marköverlåtelseavtal för fastigheten Solfångaren 3 på Mariastaden. Området ligger vid korsningen Mariehällsvägen och Kungshultsvägen, öster om Linneaträdgården.

Helsingborgs stad säljer fastigheten till Kärnhem Bostadsproduktion AB för 14 600 000 kronor. Företaget planerar att bygga 31 lägenheter (tvåvånings radhus). Fastigheterna omfattas av detaljplanen för del av fastigheten Pålsjö 3:1 med flera, Mariehällsvägen, Mariastaden. Öppna kartan som visar gällande detaljplaner.

Exploateringsavtal för en del av fastigheterna Filborna 28:1 och Filborna 30:1 med flera på Drottninghög

Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag på exploateringsavtal för en del av fastigheterna Filborna 28:1 och Filborna 30:1 med flera på Drottninghög. Fastigheterna omfattas av detaljplanen del av fastigheten Drottninghög Västra 1 med flera, Helsingborg. Området ligger mellan Regementsvägen och Vasatorpsvägen.

Avtalet innebär att kommunen säljer tre delområden inom Filborna 28:1 och Filborna 30:1 till AB Helsingborgshem för 6 919 500 kronor. Företaget planerar att bygga cirka 220 lägenheter (hyresrätter) samt kontor och ett parkeringshus.

Detaljplan för del av fastigheten Drottninghög Västra 1 med flera

Syftet med detaljplanen är göra det möjligt att bygga bostäder (både högre och lägre hus) med affärer, service, kontor och parkeringshus i den västra delen av Drottninghög, alltså området som gränsar till Regementsvägen och Vasatorpsvägen. På sidan Detaljplaner under arbete kan du läsa mer om planerna för västra Drottninghög.

Taxa för mobil matservering, streeetfood

Kommunfullmäktige beslutade även att ändra taxor och villkor för streetfood. Nu kan man teckna avtal för foodtrucks och cykel- och mopedvagnar för en tid på mindre än ett år och minimum 1 mån.

Lokal överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan staden och föreningslivet samt betona föreningslivets roll i stadens utveckling. Innehållet i överenskommelsen har utarbetats tillsammans med företrädare för föreningar i Helsingborg. Här kan du läsa den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Helsingborgs stad.