Kommunfullmäktige beslutade om flygplatsavtal och fastighetsköp

Tisdagen den 25 augusti samlades kommunfullmäktige. De beslutade bland annat om ett avtal för att köpa andelar i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB.

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport)

Kommunfullmäktige beslutade att Helsingborgs stad ska köpa flygplatsen tillsammans med andra kommuner. Det är de sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Klippan, Höganäs, Perstorp och Ängelholm som gemensamt bildar ett ägarbolag. Läs mer i diariet. 

Godkännande av köpekontrakt avseende del av fastigheten Orienten 7, Söder

Mark- och exploateringsenheten har tagit fram ett förslag för att staden ska köpa fastigheten Orienten 7. Helsingborgs stad har ett strategiskt intresse av fastigheten, som kan vara intressant för kommande stadsutveckling. Läs mer i diariet. Kommunfullmäktige godkände köpekontraktet.

Fullmäktige beslutade även om att bland annat:

  • Godkänna avsiktsförklaring avseende del av fastigheten Långeberga 3:2 och del av fastigheten Ljusekulla 1:11,  Östra Ramlösa.
  • Godkänna marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Revolvern 2, Berga industriområde.
  • Godkänna ramavtal avseende fastigheterna Släggan 2, 4, 5 och 9 samt Råå 4:2, Planteringen/Råå.

Här kan du se en webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand.