Kommunfullmäktige beslutade om stadens mål och ekonomi den 22 och 23 november

Kommunfullmäktige sammanträdde under två dagar, den 22 och 23 november. Under de två dagarna beslöt fullmäktige bland annat om budgeten för 2023.

Mål och ekonomi 2023 innehåller förslag på inriktning, mål och ekonomisk tilldelning för stadens nämnder. Förslaget omfattar även ekonomiskt resultatmål för skattefinansierad verksamhet, skattesats, flerårsplan för driftbudgeten, specifika uppdrag till nämnder samt investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för åren 2024-2029. Läs handlingarna om mål och ekonomi 2023 (Helsingborgs stads diarier).

Här kan du läsa alla ärenden som behandlades under sammanträdena den 22 och 23 november (Helsingborgs stads diarier).