Kommunfullmäktige beslutade om stadens mål och ekonomi den 22 och 23 november

Interiört i Rådhuset.
Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige sammanträdde under två dagar, den 22 och 23 november. Under de två dagarna beslöt fullmäktige bland annat om budgeten för 2023.

Mål och ekonomi 2023 innehåller förslag på inriktning, mål och ekonomisk tilldelning för stadens nämnder. Förslaget omfattar även ekonomiskt resultatmål för skattefinansierad verksamhet, skattesats, flerårsplan för driftbudgeten, specifika uppdrag till nämnder samt investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för åren 2024-2029. Läs handlingarna om mål och ekonomi 2023 (Helsingborgs stads diarier).

Här kan du läsa alla ärenden som behandlades under sammanträdena den 22 och 23 november (Helsingborgs stads diarier).

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.