Kommunfullmäktige hade ett extrainsatt sammanträde den 27 juni

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Tisdagen den 27 juni togs det ärende upp som blev återremitterat vid budgetsammanträdet den 14–15 juni. En revidering av ägardirektiv och bolagsordningar godkändes.

Staden styr sina bolag genom ägardirektiv, det handlar om stadens krav och förväntningar på bolagen. Staden har tagit fram nya och reviderade mål för bolagen som godkändes vid det extrainsatta sammanträdet. Det handlade bland annat om höjd självfinansieringsgrad för Hasab, från 40 till 43 procent.

Revideringen av ägardirektiv gäller: Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborg Arena och Scen AB, Öresundskraft AB, Pingday AB, Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB samt Helsingborgs Stads Förvaltning AB.

Du kan se vad som togs upp på kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde här i Diariet. 

Sammanträdet i Rådhuset var öppet för allmänheten.

Se webbsändningen i efterhand

Du kan se sändningen i efterhand här på Youtube.

Här kan du ta del av tidigare webbsändningar. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.