Konstnärlig pappa livar upp Ramlösabornas gångtunnel

Graffitikonstnären Pontus Kastberg tyckte gång- och cykeltunneln på barnens väg till skolan var trist och hörde av sig till kommunen. Nu sätter han och Brunnsparksskolans elever färg på tunneln.

Ramlösabon Pontus Kastberg fick en idé hösten 2021 och hörde av sig till kommunen.

– Jag går genom tunneln varje morgon när jag lämnar barnen på skolan. Jag tyckte det var en tråkig och ful tunnel, som man lätt kunde göra mycket trevligare.

Parallellt tog Pontus kontakt med närbelägna Brunnsparksskolan, som ville vara med. Pontus Kastberg besökte varje klass från förskoleklass till årskurs fem och berättade om projektet och dess tema ”Tillsammans”.

– I dessa tider när det är mycket ”vi och dom” och snack om ”vems fel saker och ting är”, och det tycker jag är tråkigt. Då ville jag hellre att vi skulle göra något tillsammans, säger han.

Alla årskurser på skolan är med

Varje elev fick i uppdrag att göra en egen teckning, som de senare skulle måla i tunneln. Helsingborgs stad köpte färgen samt rengjorde och blästrade tunnels väggar. Pontus Kastberg strök väggarna med primer, målade dem vita och färglade sedan de större ytorna i verket. Väl på plats fick skoleleverna välja mellan ett begränsat antal färger, som passade med konstverkets färgskala.

– Ville någon ha brun färg till ett träd har de istället kunna välja exempelvis turkos eller rosa, säger Pontus Kastberg som målar graffiti under namnet Punktus.

Denna fredag är skolans fjärde årskurs på plats och det går inte ta miste på elevernas glöd, noggrannheten och kreativitet hos eleverna. Pontus Kastberg har sett till att informera om tunnelprojektet i den lokala Facebook-gruppen och även bjudit in fler att hjälpa till med konstverket.

– Om det finns syskon som inte längre går på skolan så kör vi uppsamlingsheat när alla eleverna är klara här.

Reaktionerna från de boende i området har inte låtit vänta på sig.

– Alla som passerat mig under arbetet har varit positiva, trots att vi inte är klara än, säger Pontus Kastberg.

Här kan du läsa mer om arbetet med tunneln.