Ledningsarbete påverkar framkomligheten i korsning på Rusthållsgatan på Miatorp

Sedan slutet av september 2021 påverkas trafiken vid korsningen Rusthållsgatan och Brunnbäcksgatan på Miatorp. Framkomligheten på den farligt gods-väg som går där är begränsad, men ett körfält är hela tiden öppet.

Arbetet vid korsningen är en del av ett större arbete, där NSVA i samarbete med Öresundskraft och Helsingborgs stad förnyar dricksvatten-, spillvatten-, dagvatten- och fjärrvärmeledningar i området samt lägger ny ytbeläggning på berörda bil-, gång- och cykelvägar.

Hela arbetet ska vara klart i juni 2022, men går allt som planerat är arbetet som berör farligt gods-vägen färdigt i mitten av november 2021.

Mer information: