Mindre brand på Tuvehagens vårdboende

På måndagskvällen, den 20 augusti, uppstod en mindre brand inne på en hyresgäst rum på Tuvehagens vårdboende i Ödåkra. Branden uppstod i samband med att en hyresgäst med syrgas tände en tändare.

Hyresgästen kunde själv släcka den mindre branden samtidigt som hen påkallade personal. Hyresgästen fick lindriga skador och fördes till sjukhus, men kunde sedan snart återvända till vårdboendet.

Vårdboendet har efter incidenten gjort en lex Sarah-anmälan och kommer se över sina rutiner för att förhindra att något liknande sker igen.