Minst 8000 träd planteras under året för att förbättra luftkvaliteten

Helsingborg stad satsar på att förbättra klimatet och luften genom använda träd som naturliga reningsverk. Staden planterar därför minst 8000 träd under året. Vi utmanar samtidigt invånare, företag och föreningar att själva plantera träd.

Helsingborgs stad gick hösten 2019 med i Trees in Cities Challenge. Det är en världsomfattande kampanj där FN vill öka antalet träd i världens städer. FN valde ut 6 städer att driva kampanjen och Helsingborg är en av dem.

Vill du vara med i trädutmaningen?

Både invånare, företag och föreningar kan delta i trädutmaningen. Registrera de träd du planterar på H22:s webbplats.

Sedan stadens utmaning gick igång har 108 privatpersoner registrerat sina nyplanterade träd. Ett av de företag i Helsingborg som antagit stadens utmaning är Wihlborgs fastigheter. De kommer att plantera 32 träd i Helsingborg.

Läs mer om trädutmaningen på webbplatsen Trees in citys challenge.

Hur är läget i Helsingborg?

Trädplantering i Helsingborg pågår redan. Vi har planterat eller avser att plantera:

  • 24 högstamsträd på Pilshultsvägen
  • 30 högstamsträd på Gräddögatan i Rydebäck
  • 2 magnolior i Ramlösa Brunnspark
  • 3 vitoxlar på Övre Nytorgsgatan
  • 4000 plantor i grönstråk i Mariastaden
  • 4000 plantor i Rydebäck.

I Helsingborg täcker träden tillsammans ungefär 14 procent av staden. Det motsvarar nära 39 kvadratkilometer bladyta. Bladytan relaterar bland annat till hur effektivt det är att få bort föroreningar i luften.

– Träd är en ovärderlig resurs i vårt arbete mot klimatförändringar. Jag tror många känner till att de binder koldioxid och renar luften men de bidrar till så mycket mer, inte minst till goda livsmiljöer och trivsel för såväl människor som djur, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Träden bidrar till att

  • minska effekten vid översvämningar
  • minska mängden kol i atmosfären
  • öka den biologiska mångfalden.
  • ge oss skugga och en vacker miljö.