Några av stadens fontäner stängs av för att spara vatten

I början av juni stängde vi tillfälligt av några av stadens fontäner och dammar på grund av NSVA:s uppmaning att spara på vattnet. Risken för vattenbrist är inte längre akut och under vecka 27 kopplar vi därför på vattnet igen i dessa fontäner.

Avstängda fontäner och dammar

  • S:t Jörgens plats (fontänen är och har varit avstängd på grund av reparation och sätts inte igång.)

Fontäner som återanvänder vatten

Några av våra fontäner, dammar och vattenspel har varit igång trots NSVA:s uppmaning att spara på vattnet. Det beror på att det är samma vatten som hela tiden cirkulerar i dem, och vattenförbrukningen där blir därför minimal.