Några av stadens fontäner stängs av för att spara vatten

På grund av NSVA:s uppmaning att spara på vattnet stänger vi av några av stadens fontäner och dammar. Andra fontäner kan fortsätta att vara igång eftersom det är samma vatten som hela tiden cirkulerar i dem.

Avstängda fontäner och dammar

  • S:t Jörgens plats: (Fontänen har varit avstängd på grund av reparation och sätts inte igång.)
  • Kandelaber på Stortorget
  • Fontän framför trappan till Rådhusets entré
  • Dammen bakom Kärnan i Slottshagen: (Dammen har varit avstängd på grund av reparation och sätts inte igång.)
  • Näckrosdammen i Rosenträdgården (avstängd under veckorna, men igång helger eftersom näckrosorna i den behöver vatten)
  • De blå vattenmosaikfontänerna på Hamntorget

Fontänerna är avstängda tills det inte risk för vattenbrist längre.

Fontäner som återanvänder vatten kan vara igång

Andra fontäner, dammar och vattenspel kan fortfarande vara igång. Det beror på att det är samma vatten som hela tiden cirkulerar i dem, och vattenförbrukningen där blir därför minimal.