Nedre Långvinkelsgatan är avstängd på grund av skador efter kraftiga regn

Nedre Långvinkelsgatan är sedan lunchtid måndag 9 augusti avstängd för biltrafik mellan Bomgränden och Norra Storgatan. Anledningen är att gatan fått skador och sättningar efter de senaste dagarnas kraftiga regn.

Från 17 augusti har vi utökat avspärrningarna så att det inte längre går att köra ut på Nedre Långvinkelsgatan från Bomgränden. Det har vi gjort som en säkerhetsåtgärd för att stor regnmängder väntas. Du som har garage eller parkeringsplats på Bomgränden kommer åt din parkering, men måste köra ut på S:t Clemens gata.

Öresundskraft och NSVA inspekterar nu brunnar och ledningar i gatan och tillsammans undersöker vi orsaken till skadorna. Efter det kan vi påbörja renoveringen av gatan och byta ledningar om det behövs.

Arbetet är mycket väderberoende. Vi kan till exempel inte börja gräva i gatan om det finns risk för stora regnmängder. Det går därför i nuläget inte att säga när gatan kan öppnas igen.

Du som går och cyklar kan för närvarande passera, men du som kör bil får välja andra vägar.