NSVA spolar huvudvattenledningar från slutet av oktober

Varje år spolar NSVA huvudvattenledningarna i Helsingborgs kommun. Spolningen bidrar till att vattnet ska hålla god kvalitet.  Årets spolning startar måndag 28 oktober och beräknas vara avslutad i slutet av november.

Spolningarna pågår vardagar (ej helgdagar) klockan 07.30-15.30. Först ut är Rydebäck och därefter spolas ledningar i Pålstorp, Råå, Gantofta, Vallåkra, Påarp, Mörarp och Helsingborg, i den ordningen. Eftersom spolningsschemat kan komma att justeras under arbetets gång går det inte att uppge exakta datum eller tider för specifika områden.

NSVA förväntar sig inga större störningar, men under tiden som ledningarna i ditt närområde spolas kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo