Nu inför vi nyckelfri hemvård

Helsingborgs stad har beslutat om att införa nyckelfri hemvård. Det betyder att du som har hemvård kommer att få ett digitalt lås installerat på insidan av din ytterdörr. Ett digitalt lås innebär ökad säkerhet och effektivare hemvård.


Tekniken med digitala lås är inte ny utan den är väl beprövad och används redan framgångsrikt i många kommuner. I jämförelse med dagens hantering av stora nyckelknippor är det ett säkrare system. Nycklar kan tappas bort men den digitala nyckeln, mobiltelefonen, går bara att använda med hjälp av en personlig kod. Skulle telefonen trots allt försvinna kommer den digitala nyckeln bli obrukbar.

Digitalt lås

Digitala lås är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren i ditt hem. Låset syns inte på utsidan och skadar inte dörren invändigt. Du fortsätter att använda din nyckel precis som tidigare. Behörig personal kommer däremot att kunna öppna dörren med hjälp av en specifik mobiltelefon. Det digitala låset kostar dig inget och din hemförsäkring påverkas inte på något annat sätt än vid dagens nyckelhantering.

Montering av låsen

Installationen av låsen är beräknad att påbörjas under 2020. Själva monteringen kommer ske av behörig personal. Du blir kontaktad och ni kommer överens om en tid då de kan installera låset. Personalen kan alltid legitimera sig när de kommer. När du inte behöver vår service längre, monteras låset bort och dörren återställs till det ursprungliga skicket.