Nu startar årets asfaltarbeten – så påverkas du

Helsingborg har 60 mil bilväg och varje år lagar eller byter vi ut asfalten på ungefär 3 procent av de gator och vägar Helsingborgs stad ansvarar för. Den 21 april fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om årets program för beläggnings- och brounderhåll och nu drar vi igång med de första projekten. Från slutet av april till mitten av maj påverkas trafik och boende på bland annat fem platser i Helsingborg.

– Vi försöker planera det vi gör så att vi stör så lite som möjligt, men det är klart att det märks när vi är på plats. Så långt det är möjligt vill vi undvika nattarbete, bland annat eftersom det stör dem som bor i närheten, men ibland är det nödvändigt eftersom både bil- och kollektivtrafik annars påverkas alltför mycket., säger Henrik Rosdahl, gatuingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Beläggningsarbeten som påverkar omgivningen under april och maj

28 april – 6 maj: Delar av Norra Strandgatan, Hästmöllegränden och Nedre Långvinkelsgatan

Vi fräser bort gammal asfalt, justerar brunnar och kantsten innan vi lägger ny asfalt på Hästmöllegränden och delar av Norra Strandgatan.

Framkomligheten är mycket begränsad, så undvik gärna området om det är möjligt eftersom här är trångt. Vakter finns på plats för att reglera trafiken.

Mer information om arbetet på Norra Strandgatan, Hästmöllegränden och Nedre Långvinkelsgan.

2-13 maj: Bergaliden

Vi bygger en upphöjd gång- och cykelöverfart över Bergaliden i anslutning till gång- och cykelvägen på sjukhusområdet. Vi ersätter också den tillfälliga asfalt som legat sedan Öresundskraft lade nya ledningar i Bergaliden för några år sedan med permanent och mer tålig asfalt. Sträckan vi asfalterar går mellan Södergatan/Södra Storgatan och Drottning Margaretas gata.

Under större delen av arbetet är Bergaliden öppen i båda riktningarna, men framkomligheten är begränsad. Under två nätter, 3-4/5 och 11-12/5 mellan klockan 19.00 och 05.00, är Bergaliden dock stängd för all trafik utom buss i linjetrafik. Vakter finns då på plats för att reglera trafiken. Under hela arbetet är det förbjudet att stanna och parkera längs hela Bergaliden.

Mer information om arbetet på Bergaliden.

2-13 maj: Drottninghögsrondellen

Vi fräser bort gammal asfalt, justerar brunnar och kantsten innan vi lägger ny asfalt i rondellen vid Drottninghögsvägen och Regementsvägen och en bit av Drottninghögsvägen i anslutning till rondellen.

Under större delen av arbetet går det att passera, men under två nätter, 5-6 maj samt 10-11 maj, är rondellen helt avstängd för både buss- och biltrafik mellan klockan 20.00 och 05.00.

Mer information om arbetet i Drottninghögsrondellen.

5-20 maj: Järnvägsgatan

Vi byter ut kantstöden vid busshållplatsen Helsingborg C norrut till kraftigare och djupare kantstöd som håller bättre för den stora mängd bussar som varje dag angör hållplatsen. Vi justerar också en betongkonstruktion och asfalterar om det högra körfältet mellan Prästgatan och Stortorget med en annan typ av asfalt, som tål den höga belastningen på ett bättre sätt.

Under arbetet är framkomligheten begränsad på Järnvägsgatan och utfarten från Södra Kyrkogatan är avstängd. Busshållplatsen flyttar tillfälligt en bit söderut.

Mer information om arbetet på Järnvägsgatan.

2-6 maj: Södra Stenbocksgatan och Fältarpsvägen

Vi fräser bort den gamla asfalten, justerar brunnar och kantsten innan vi lägger ny asfalt i anslutning till korsningen vid Södra Stenbocksgatan och Fältarpsvägen. Vi passar också på att lägga nya slingor till trafikljusen i korsningen.

Under hela arbetet går det att passera, men framkomligheten är begränsad och vakter finns under delar av arbetet på plats för att reglera trafiken. Vi två tillfällen arbetar vi nattetid, 2-3 maj samt 5-6 maj mellan cirka 18.00 och 05.00.

Mer information om arbetet på Södra Stenbocksgatan och Fältarpsvägen.

Se alla årets planerade arbeten på helsingborg.se/asfaltering

Vi arbetar även på platser där påverkan är mindre. En karta och en lista över årets planerade och pågående projekt finns på helsingborg.se/asfaltering. Vi uppdaterar dem löpande eftersom vi ibland behöver prioritera om åtgärderna under året.

En del av programmet för beläggnings- och brounderhåll

Programmet för beläggnings- och brounderhåll, som vi kallar asfaltprogrammet till vardags, är den plan för det planerade underhåll vi arbetar efter för att förebygga skador på gator och vägar. Det handlar både om åtgärder på gator som blivit slitna, med till exempel spår och gropar i gatan, och om arbeten för att förebygga skador framöver. Vi passar ibland också på att utföra andra åtgärder, som till exempel att bygga gång- och cykelöverfarter för säkrare trafik, i samband med underhållsåtgärderna. Se mer information om asfaltering och underhåll av vägar.

#trafik och stadsplanering