Ny AI-lösning kan hjälpa staden med hälsofrämjande insatser

En ny, världsunik AI-lösning gör att staden med hjälp av sensorer kan se om det finns förhöjd kroppstemperatur hos invånarna. Syftet är att få ett underlag för olika hälsofrämjande insatser.

Feber är en tidig och relativt säker indikation på en infektionssjukdom. Att kunna mäta en stigande kroppstemperatur bland invånarna ger nya möjligheter att exempelvis förvarna om kommande epidemier.

– Med den här AI-lösningen och annan tillgänglig öppen data, hoppas vi kunna leverera bättre lägesrapporter till beslutsfattare samt ge mer kvalificerat beslutsunderlag till stadens egen krisorganisation, säger Elina Bratt, säkerhetschef i Helsingborgs stad. Exempelvis när vi ska ge specifik information till befolkningen eller höja beredskapen inom vården. Likaså kan datan användas för att se det omvända, alltså en avtagande trend, som en indikator på att åtgärder fungerar, eller att det rent av kan vara läge att lätta på restriktioner.