Ny fullmakt ger större inflytande vid eventuell sjukdom eller olyckshändelse

Den 1 juli infördes en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – framtidsfullmakt. Den enskilda får genom framtidsfullmakten möjlighet att utse vem som ska sköta ens angelägenheter när en inte längre kan göra det själv.

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med att allt fler blir äldre. Framtidsfullmakter är därför ett nytt alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

Framtidsfullmakten innebär att du när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du inte själv kan göra det längre. Den som du har utsett avgör sedan när du är i behov av hjälp med dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Beslutet att börja utnyttja fullmakten kan dock överklagas och det ska även finnas en särskild granskare och överförmyndare som kan begära en redovisning av uppdraget. Dessa kan sedan agera om fullmaktshavaren bedöms ha missbrukat sitt förtroende.

Så skapar du en giltig framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten måste vara skriftlig och ska undertecknas och bevittnas av två vittnen. Av fullmakten ska det framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller. Den bör dateras och det bör göras anteckningar om fullmaktsgivarens hälsotillstånd.