Nya avgifter för felparkering från och med 1 juli

Från och med 1 juli gäller nya felparkeringsavgifter i Helsingborg.

Sedan 2003 har det funnits tre olika nivåer (300 kronor, 500 kronor, 700 kronor) för felparkeringsavgifter. Jämfört med andra städer är dessa låga, och en tendens är att flera bryter mot parkeringsregler på grund av detta. Från och med 1 juli gäller nya felparkeringsavgifter i Helsingborg, efter beslut i kommunfullmäktige.

Avgifter från 1 juli

600 kronor gäller vid den lindrigaste typen av felparkering, om du till exempel har parkerat på avgiftsbelagd plats utan att betala, eller parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats.

800 kronor gäller där det råder parkeringsförbud eller motsvarande. Exempelvis om du parkerat på en huvudled, eller där det är parkeringsförbud en dag i månaden för städning och/eller andra åtgärder (så kallad servicedag).

1 000 kronor gäller på platser där det råder stannandeförbud. Exempel på sådana platser är ändamålsplatser (som lastplats, taxiplats, med flera), platser med skyltat stannandeförbud, för nära vägkorsning med mera.

1 300 kronor gäller vid de allvarligaste felparkeringarna, där det råder stannandeförbud och uppställningen blir direkt trafikfarlig och/eller hindrande. Exempel på sådana platser är på eller för nära övergångsställe, på gång- eller cykelbana, så att fara eller hinder uppstår med mera, samt att parkera utan tillstånd på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad.

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får dock inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering, och vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på platsen.