Nya tillfälliga farthinder ska skapa fler trygga gator i Helsingborg

De senaste månaderna har vi fått tydliga signaler om oro för buskörningar och fortkörande bilister från flera håll i Helsingborg. För att möta den oron anlägger vi nu nya tillfälliga farthinder och sätter upp digitala skyltar som mäter och påminner om att hålla hastigheten på ett flertal platser. Dessutom fortsätter vi tester med nya typer av gupp däribland på Adolfsberg som förhoppningsvis leder till sänkt hastighet i området.

– Det handlar om cirka 40 nya fartgupp, framförallt på mindre trafikerade gator och vägar där vi får många orosanmälningar. På huvudgatorna är det svårare att genomföra hastighetsdämpande åtgärder eftersom de även påverkar framkomligheten för bussar och blåljus. Där sätter vi istället upp digitala hastighetsmätare, så kallade din-fart-skyltar, som påminner förarna att hålla tillåten hastighet, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vi testar och utvärderar nya metoder

Utöver de vanligt utformade trafikhindren testar vi nya farthinder. Sedan tidigare har vi actibump på Kullavägen och nu testar vi gupp som ger bättre komfort för bussarna. Vi har sedan tidigare anlagt en permanent lösning vid Adolfsberg och stadens extra satsning på trygghetsgupp gör att vi kan prova flera tillfälliga gupp på utsatta platser. Vi kommer bland annat lägga så kallade busskuddar på Carl Krooksgatan och Södergatan. En del av arbetet är att utvärdera åtgärderna, för att se om vi kan tillämpa dem på fler platser i staden.

De åtgärder vi genomför nu är utöver redan planerade trafiksäkerhetsåtgärder på olycksdrabbade platser och i nybyggnadsområden. På villagator erbjuder vi fortsatt möjligheten att hyra våra hastighetssänkande blomlådor under sommarsäsongen då vi rör oss utomhus i större utsträckning.