Nytt åtgärdspaket ska stötta föreningslivet

Effekterna av coronapandemin slår olika mot föreningarna i Helsingborg och för många av dem är det viktigt med ett utökat stöd redan nu under hösten. I juni beslutade kommunfullmäktige om en engångssatsning till föreningslivet om fem miljoner kronor som utbetalas under våren 2021. Nu kommer ytterligare ett åtgärdspaket.

Totalt handlar det om tio miljoner kronor. Fem av dem beslutades i juni och nu tillkommer ytterligare fem miljoner. Respektive nämnd tar beslut om hur den extra tilldelningen ska tillfalla föreningslivet under hösten 2020.

Åtgärdspaketet i korthet

Action Helsingborg

Stadsledningsförvaltningen föreslår att Action Helsingborg, stadens plattform för stöd till näringslivet, under hösten även kompletteras med en tjänst som kopplar ihop föreningar som behöver hjälp med företag som har möjlighet att hjälpa till.

Evenemangsfonden

Principer har tagits fram för de arrangemang som ställs in eller flyttas fram. Dessa bygger i stort på att de kostnader som en arrangör kan redovisa att de har haft, trots inställt evenemang, ersätts.

Stöd i form av lån till föreningar

För att det ska bli aktuellt med ett lån krävs att föreningen kan presentera en ekonomisk plan samt återbetalningsplan och visa att man har uttömt de egna möjligheterna att vidta åtgärder.

Ett stöd om sammanlagt fem miljoner kronor under hösten 2020

  • Idrotts- och fritidsnämnden 2,370 miljoner kronor
  • Kulturnämnden 1,334 miljoner kronor
  • Socialnämnden 0,944 miljoner kronor
  • Arbetsmarknadsnämnden 0,237 miljoner kronor
  • Vård- och omsorgsnämnden 0,116 miljoner kronor.