Nu har vi avslutat oljesaneringen av stränderna

Sedan måndagen den 8 augusti har Helsingborgs stad arbetat med att sanera den olja som upptäcktes lördagen den 6 augusti på stränderna från Domsten södra till Grå läge och kommungränsen i norr. Nu är saneringen avslutad. Vi kommer förmodligen behöva komma tillbaka till stranden och sanera ytterligare om vågor och vind rör upp mer olja på stranden.

Sanering vid Grå läge

Delar av den drabbade sträckan går att sanera med maskiner, främst större sandstränder. Men en stor del av arbetet måste göras för hand. Arbetet har tagit betydligt längre tid än den tiden som uppskattades från början. Det gäller främst på platser där det är stenigt och där det inte går att köra med maskiner eftersom djur- och växtliv då riskerar att skadas.

Du kan bada från både stränder och bryggor

Det går bra att bada från både stränderna och bryggorna, eftersom om det finns olja kvar är den inte i vattnet utan i tången i strandkanten. Den tidigare avspärrningen vid Grå läge är hävd. Men undvik att vistas längst ned mot vattnet på stranden vid Grå läge. Trots sanering kan olja fortfarande finnas kvar på stränderna från Domsten upp till Grå läge.

Var kommer oljan ifrån?

Prover har tagits i både Höganäs, Helsingborg och av Kustbevakningen. En polisanmälan om miljöbrott har gjorts. Det är Kustbevakningen som ansvarar för att försöka spåra utsläppskällan. Vi vet i nuläget inte var oljan kommer ifrån. Analyser av proverna kan ge mer information men det är inte säkert.

Det här har hänt

På kvällen lördagen den 6 augusti upptäcktes ett oljeläckage i vattnet längs kusten norr om Helsingborg och ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) gick ut. Under söndagen undersökte Kustbevakningen och räddningstjänsten området utan att hitta någon olja i vattnet.

Måndag morgon den 8 augusti var Helsingborgs stad på plats för att mer i detalj uppskatta hur mycket olja det rörde sig om och vilka delar som är mest berörda. Därefter startade saneringsarbetet. Vi har sanerat kustremsan både med maskiner och för hand.

Under onsdagen den 10 augusti konstaterade både stadsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för saneringsarbete, och miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet och godkänner metoderna för saneringen, att delar av saneringsarbetet kommer att ta längre tid än den uppskattning som gjorts tidigare.

Stora delar av den sanering som kan ske med maskin var klar fredagen den 12 augusti. Därefter återstod att sanera för hand.

Fredag förmiddag, 12 augusti, upptäckte vi olja på botten och i vattnet längs en kortare sträcka längst i norr vid kommungränsen mot Höganäs. Vi spärrade av området och satte upp skyltar under fredagen.

Tisdagen den 23 augusti hävde vi avspärrningen på stranden vid Grå läge. Saneringen som skett med maskin är klar och saneringsarbetet fortsatte för hand.

Onsdagen den 24 augusti fortsatte arbetet med saneringen för hand med extra fokus på fåglar. Vi har bland annat satt upp stolpar med band för att hålla fåglar borta från strandkanten. Detta gjordes i samarbete med Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF).

Saneringsarbetet är avslutat

Nu har vi avslutat saneringsarbetet, men vi behöver förmodligen återkomma. När vet vi inte i dagsläget.