Ombyggnaden av Järnvägsgatan går över till östra sidan

Ombyggnaden av Järnvägsgatan går vidare. Delar av arbetet har vi nu flyttat över till Järnvägsgatans östra sida. Biltrafik, cyklister och hänvisas till motstående sida. I övrigt innebär inte den här delen av arbetet några större förändringar för den som rör sig i området.

Det här gör vi

Vi är så gott som klara med arbetet mellan Trädgårdsgatan och Prästgatan i den västra delen av Järnvägsgatan (mot Sundet och Danmark). Måndagen den  25 augusti öppnade vi därför upp den delen samtidigt som arbetet flyttas över i det östra körfältet längs samma sträcka.

Så påverkas trafikanterna

  • Från den 25 augusti leds biltrafiken över till det västra körfältet i stället för det östra mellan Trädgårdsgatan och Prästgatan. I övrigt inga förändringar.
  • Vi hänvisar den som går eller cyklar till i första hand den västra sidan av Järnvägsgatan mellan Prästgatan och Möllegränden. I övrigt inga förändringar.