Öppna upp för livskvalitet!

H22 City Expo handlar om att skapa en smart, innovativ, hållbar, omtänksam stad med människorna i fokus. Livskvalitet och livet mellan husen genomsyrar allt. Detta är genomgående på hela stadsmässan och uppmärksammas lite extra i Slottshagen, ett av stadsmässans fyra huvudområden.

Livskvalitet handlar i mångt och mycket om balans – balans mellan arbete och fritid, balans för vår planet och balans mellan det urbana och det naturliga. Helsingborgs stad har ett eget livskvalitetsprogram som stakar ut riktningen för en hållbar utveckling med människan i centrum. Därför är livskvalitet självklart en viktig röd tråd i arbetet med H22 City Expo.

Klicka här för att komma till H22 City Expo:s webbplats.

I H22:s senaste nyhetsbrev kan du läsa mer om hur vi kommer lyfta livskvalitet på stadsmässan och om det som ska hända i det gröna huvudområdet, Slottshagen.