Planavägen och Jöns Jons väg i Kattarp avstängda när Trafikverket byter spår

Planavägen och Jöns Jons väg är avstängda mellan 30 augusti och 3 september 2021. Trafikanter leds om via andra vägar under den här perioden. Gående kommer att kunna ta sig mellan östra och västra Kattarp via järnvägsövergången på stationen.

Så påverkas du

Planavägen

  • Planavägen som korsar järnvägen söder om Kattarp station stängs av från måndag 30 augusti till fredag 3 september 2021. Trafiken leds då om via Hasslarp, Ödåkra, Allerum och Hjälmshult. Omledningsvägarna är Hasslarpsvägen-Kattarpsvägen-Västkustvägen-Fleningevägen-Allerumsvägen-Jonstorpsvägen-Turköpsvägen. Omledningsvägen blir totalt cirka 16 kilometer.

Jöns Jons väg

  • Jöns Jons väg som korsar järnvägen sydost om Kattarp station stängs av från måndag 30 augsuti till fredag 3 september 2021. Trafiken leds då om via Hasslarp. Omledningsvägarna är Hasslarpsvägen-Kattarpsvägen-Västkustvägen. Omledningsvägen blir totalt cirka 4 kilometer.

Tågtrafiken påverkas inte av arbetet eftersom det inte trafikerar några tåg på sträckan där spåren byts ut.

Arbetet med att byta spår på järnvägen i Kattarp är en del av utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station.

Mer information om arbetet och kartor över alternativa vägar finns på Trafikverkets webbplats.