Plank längs Terminalgatan byts ut

Terminalgatan

I slutet av november 2022 börjar Trafikverket byta ut det cirka 140 meter långa gamla planket längs Terminalgatan och ersätter det med ett svart smidesstaket. Under arbetet stängs halva delen av gång- och cykelbanan av. Du som går eller cyklar kommer förbi under hela arbetet men i något begränsad skala. Arbete beräknas blir klart i december 2022.