Polisens trygghetsmätning 2021: små förändringar i tryggheten i Helsingborg

Varje år genomför Lokalpolisområde Helsingborg en trygghetsmätning för att följa utvecklingen av tryggheten i Helsingborg över tid. Mätningen utgår från invånarnas upplevelser och är därför ett viktigt underlag för både staden och polisen. Årets mätning pekar på tydliga utvecklingsområden.

Trygghetsmätningen 2021 visar att Helsingborg har ungefär samma nivå av uppmätt trygghet som förra året. Färre av de som svarat på enkäten anger att de har blivit utsatta för våld. Trots det finns det en hög andel som har en rädsla över att bli utsatta för brott. Den allmänna oron att bli utsatt för brott har bara en svag koppling till känslan av otrygghet, men mycket stark koppling till oron att råka ut för överfall eller misshandel.

På stadsdelsnivå ser vi att Söder och Adolfsberg har en positiv utveckling vilket är mycket bra. Samtidigt visar undersökningen på utmaningar på Planteringen och södra Centrum. Här har Helsingborgs stad redan pågående insatser för att öka tryggheten.

Staden arbetar aktivt för att öka tryggheten

Helsingborgs stad bedriver ett aktivt arbete tillsammans med polisen för att Helsingborg ska vara en trygg plats för de som bor och vistas här. Samarbetet med polisen fungerar väldigt bra och vi har en gemensam, ständigt uppdaterad lägesbild tillsammans med en rad olika aktörer som gör det möjligt att se vilka insatser som behövs och var.

Du kan läsa mer om stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på den här sidan.