Rådhusets torn renoveras under året

Rådhusets torn kommer att renoveras under 2021. Arbetet startar i slutet av januari och beräknas pågå under resten av året. Tornet ska renoveras både utvändigt och invändigt. Under tiden som arbetet pågår kan du bli störd av buller och damm. Urverket kommer stängas av och det spelas ingen klockspelsmusik.

Så ska tornet renoveras:

 • Lösa tegelpartier muras om.
 • Skadade tegelstenar byts ut.
 • Bjälklagen, som stabiliserar hela tornets uppbyggnad, är skadad av rost och röta.
 • Tegelfogar på tornets fasader fräses ur och fogas om.
 • Vissa stenarbeten konserveras
 • Målningsarbeten ska göras.
 • Urverkstavlorna renoveras
 • Ursprungligt järnsmide och träbjälkar i golven, inmurade i ytterväggarna, fyller en mycket viktig funktion för hela tornets stabilitet. Skadorna måste repareras.
 • Rostiga ankarjärn och stålbalkar byts ut.
 • Rötskadade träbjälkar byts ut.

Så påverkas du av renoveringsarbetet

Renoveringsarbetet görs vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00. Byggnadsställning kommer att byggas upp kring tornets alla sidor ända upp till koppartaket.

 • Buller och dammspridning är oundvikligt vid denna typ av fasadarbeten och kommer att påverka omgivningen. Entreprenören ska i möjligaste mån minska dammbildningen.
 • Telia har sändare för mobiltrafik på tornet. Sändaren kommer tillfälligt kopplas om och flyttas ut på byggnadsställningen i samband med arbetena.
 • Klockspelet och urverket stängs av.
 • Det blir ingen flaggning från tornet.
 • Fasadbelysningen släcks ned.

Renoveringsarbetet utförs av Sydskiffer AB, Halmstad. Sydskiffer har specialiserat sig på att renovera k-märkta fastigheter. Rådhuset är skyddad enligt lagen om kulturminnen.