Resultatet av årets grundskoleval är klart

Resultatet av årets grundskoleval är klart

I årets grundskoleval  är det fler elever som aktivt valt skola. Andelen förskoleklassväljare som får något av sina tre val har också ökat. Dessutom fick 9 av 10 förskoleklassväljare sitt förstahandsval. Helsingborgaren väljer helst en kommunal grundskola i förskoleklassen, precis som föregående år.

Fler aktiva skolväljare i årets grundskoleval

Det är önskvärt att så många helsingborgselever som möjligt gör ett aktivt skolval.  I årets grundskoleval är det 2500  elever som valt skola. Av dessa elever har 93 % fått något av sina tre val i årskurs F-9. Detta motsvarar resultatet även från förra årets grundskoleval. Vi är nöjda med att kunna erbjuda en så stor andel av de som väljer något av sina tre val.

Andelen elever som väljer till förskoleklassen ökar

Glädjande är att andelen elever som gör ett aktivt val till förskoleklassen har ökat  i årets skolval  (93,3%  jämfört med förra årets 92%). Av de elever som valt till förskoleklass har 96% fått något av sina tre val. 90 % får sitt förstahandsval. Denna andel ligger på samma nivå som förra året.

Fler än 8 av 10 familjer väljer kommunal grundskola i förskoleklassen. I årets skolval börjar 88%  av barnen i  förskoleklassen i kommunala grundskolor i höst och 12% av barnen startar i en fristående grundskola. Det är samma nivåer som tidigare år i fördelningen mellan fristående skolor och kommunala Helsingborgs stads skolor.

Resultatet av val till grundskola i årskurs 1-9

I årskurserna 1-9 får 93% av helsingborgseleverna något av sina tre val och 85% av eleverna får sitt förstahandsval. Denna siffra är lägre än val till förskoleklass. Till största delen beror denna skillnad på att eleven önskar byta skola, även om elevens nuvarande skola har nästa årskurs. Önskar eleven till exempel byta skola i årskurs tre är det svårare att tillgodose önskemålet, eftersom klasserna i en skola ofta redan har fyllda elevgrupper.

I valet till årskurs 7 är det 96% av helsingborgseleverna som får något av sina tre val och  87% av eleverna får sitt förstahandsval.

Få fler familjer att göra tre val av skola

I årets skolval är det mindre än hälften av eleverna (46%) som angett 3 grundskolor i sitt val av skola. Denna andel behöver vi öka i nästa skolval, så att ännu fler elever blir nöjda med sin skolplacering. Om familjen enbart väljer 1 skola istället för 3 och vi inte kan tillgodose familjens val, placerar vi eleven på en skola nära hemmet där det finns plats. Vår placering kanske inte alls är alternativet för familjen. Därför behöver vi familjens andrahandsval och tredjehandsval att ta hänsyn till.