Så påverkas du av tågstoppet mellan Helsingborg och Ängelholm 13 juni – 5 augusti

Trafikverket bygger dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station. Mellan 13 juni och 5 augusti trafikerar inga tåg sträckan Helsingborg C – Förslöv. Arbetet innebär också att vissa vägar stängs av.

Så påverkas tågtrafiken

  • Öresundstågen till och från Göteborg/Halmstad kör på annan bana och stannar inte i Helsingborg och Landskrona. De gör istället extra uppehåll i Åstorp, Billesholm, Kågeröd, Svalöv, Teckomatorp och Kävlinge. Öresundstågen som har start/slutstation Helsingborg kör som vanligt via Landskrona.
  • Pågatågen på sträckan Helsingborg–Förslöv–Halmstad är inställda.

På Skånetrafikens webbplats finns mer information om ersättningsbussar och hur du kan resa under avstängningen.

Så påverkas orterna längs sträckan biltrafiken och dig som bor där

Arbetet påverkar också dig som åker bil och dig som bor i orterna längs sträckan:

Kattarp

Planavägen stängs under tre veckor för att färdigställa anslutningen och byta övergången på Hasslarpsspåret. Jon Jöns väg stängs under en del av arbetet. En tillfällig gång- och cykelväg för att korsa spåren ska ordnas under tiden för Planavägens avstängning.

Placeringen av hållplats för ersättningsbuss för tåg ändras.

Ödåkra

Biltrafik på Björkavägen leds under en period via nya Centrumkopplingen med kortare avstängningar, som innebär långa omledningsvägar. Gångtunnel under järnvägen vid Björkavägen stängs av strax innan stoppet startar och under tiden leds gång- och cykeltrafik via plankorsningen i Björkavägen.

Placeringen av hållplatser för stadsbussar och ersättningsbuss för tåg ändras.

Maria

För att kunna bygga mittstödet till den nya bron över Kullavägen stängs vägen av under veckorna 25 till 30. Trafiken leds då om på andra vägar. Det gäller även gång- och cykeltrafik.

När spårväxeln installeras vid Hasselgatan stängs gatan för att vi ska få plats kran och trailertransport.

I samband med arbetet med kabelkanaler stängs Johan Baners gata av.

På Trafikverkets webbplats finns mer information om vad som görs under tågstoppet 13 juni – 5 augusti och hur det påverkar dig.

En del i arbetet med att bygga dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station

Anledningen till tågstoppen är Trafikverkets arbete med att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station. På Trafikverkets webbplats finns mer information dubbelspårsutbyggnaden.

#trafik och stadsplanering