Så påverkas stadens fritidsverksamheter av de nya coronarestriktionerna

Helsingborgs stad följer Region Skåne och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner angående coronaviruset. Här kan du läsa mer om hur detta påverkar våra fritidsverksamheter.

Till följd av de nya restriktionerna som regeringen meddelade den 18 december har Helsingborgs stad tagit följande åtgärder för våra fritidsverksamheter:

  • Fritid Helsingborg stänger samtliga kommunalt ägda inomhusanläggningar med omedelbar verkan till och med 24 januari 2021. Utomhusanläggningarna är öppna som vanligt.
  • Kallbadhusen stänger med omedelbar verkan till och med 24 januari 2021. Årskort med mera kommer frysas under den här perioden.
  • Stängt för allmänheten på Olympiarinken.
  • De kommunala lägergårdarna är stängda för övernattning/läger.
  • Jutan med skatehall, boulebana och parkourhall har stängt.

Delar av stadens idrottsanläggningar ligger i extern drift (bland annat badhus och ridhus). En särskild dialog tas med de som driftar dessa anläggningar under helgen och under början på nästa vecka.

Den öppna fritidsverksamheten och dess fritidsledare kommer fortsätta jobba med att skapa vuxennärvaro i bostadsområden samt erbjuda digitala aktiviteter, mötesplatser och workshops.