Så påverkas stadens fritidsverksamheter av de nya coronarestriktionerna

Helsingborgs stad följer Region Skåne och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner angående coronaviruset. Här kan du läsa mer om hur detta påverkar våra fritidsverksamheter.

Restriktionerna från regeringen gör det möjligt för oss att från och med måndag 17 maj även välkomna alla föreningsaktiva barn och unga födda år 2002 och senare till viss typ av verksamhet i några av våra lokaler.

Erbjuder staden lovprogram och läger för barn och unga trots pandemin?

Ja, vi planerar för ett rikt sommarlovsprogram men staden kommer inte att anordna sommarläger till lägergårdarna Skånes Fagerhult, Bolmsö, Krokahus och Hjälmsjövik. Beslutet är taget utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19. Det läger som fortfarande blir av är daglägret i Örby ängar.

På grund av rådande läge kräver flera av aktiviteterna anmälan och aktiviteter kan förändras eller ställas in. Hela helsingborg.se/lov.

Detta gäller för de öppna verksamheterna

Du välkommen att delta i aktiviteter på våra fritidsgårdar, mötesplatser och aktivitetshus igen, så länge du är symptomfri. Situationen är fortfarande allvarlig och du behöver boka din plats i förväg då det är ett begränsat antal personer per aktivitet. Alla aktiviteter är anpassade utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer att fortsätta att skapa digitala aktiviteter och hänger gärna med dig online. Vi kommer också att fortsätta arbeta med vår uppsökande verksamhet i närområdena. I vår aktivitetskalender helsingborg.se/joinaoss hittar du alla våra aktiviteter och information om hur du anmäler dig.

Förändringar som gäller tillsvidare

  • Inomhusanläggningar är öppna för träning i förenings- och skolverksamhet för barn och ungdomar. Anläggningarna fortsätter även att vara öppna för elitverksamhet. Omklädningsrummen är öppna.
  • Våra kallbadhus Kallis och Pålsjöbaden är öppna. Läs mer här.
  • Skateparken i Aktivitetshuset Jutan är öppen för barn och ungdomar födda 2002 eller senare (minimiålder 10 år). Eftersom det bara är möjligt att ta emot ett begränsat antal besökare åt gången behöver du föranmäla dig. Information om våra pass och hur du anmäler dig finner du här.
  • Lägergårdarna är öppna för övernattning/läger för barn och unga i mindre skala.

Följande verksamheter kommer fortsätta att vara öppna

Utomhusanläggningar som exempelvis friidrottsbanan på Heden, fotbollsplaner, utegym, näridrottsplatser med mera kommer fortsatt att hållas öppna. Det är fortfarande viktigt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd, tvätta händerna ofta med mera.