Så påverkas stadens kulturverksamheter av de nya coronarestriktionerna

Regeringens restriktioner kring covid -19 leder till förändringar i öppethållande och tillgänglighet för Dunkers kulturhus, Fredriksdal museer och trädgårdar samt Helsingborgs bibliotek.

Dunkers kulturhus

Dunkers kulturhus öppnar sina utställningshallar igen för besök. För att kunna garantera en trygg och säker upplevelse tar vi bara in ett begränsat antal personer åt gången i utställningshallarna.

Kulturskolans verksamhet sker till största del digitalt. Ambitionen är att varje elev ska få ta del av sin undervisning i någon form.

Dunker bar och matsalar håller fortsatt öppet.

Fortlöpande information kommer att finnas på www.dunkerskulturhus.se

Fredriksdal museer och trädgårdar

Fredriksdal museer och trädgårdar håller öppet varje dag klockan 10.00 – 18.00.

Trädgårdskaféet håller fortsatt öppet.

Fortlöpande information kommer att finnas på www.fredriksdal.se

Helsingborgs bibliotek

Läs mer om hur biblioteken anpassar sin verksamhet.

Fortlöpande information kommer att finnas på www.bibliotekfh.se

Följ också utvecklingen på verksamheternas sociala medier.