Så påverkas stadens kulturverksamheter av de nya coronarestriktionerna

Helsingborgs stad följer Region Skåne och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner angående coronaviruset som gäller till och med 13 december. Här kan du läsa mer om hur detta påverkar Fredriksdal, Kärnan, Dunkers och biblioteken.

Fredriksdal museer och trädgårdar

 • Området har öppet kl 10-16
 • Inga byggnader håller öppet
 • Kaféet är öppet
 • Ingen pedagogisk verksamhet

Läs mer på Fredriksdals webbplats.

Kärnan

Stängt för säsongen.

Dunkers kulturhus

 • Utställningarna, Gerdas, Spektra och Atriet är fortsatt stängda.
 • Entrén med biljettförsäljning  är öppen med ändrade öppettider.
 • Arrangemang är inställda.
 • Kulturskolan; Anpassad undervisning efter rådande omständigheter

Läs mer på Dunkers webbplats.

Biblioteken

Bibliotek har en viktig funktion både för samhälle och demokrati. Därför vill Helsingborgs bibliotek erbjuda sina besökare en så omfattande service som det är möjligt. Men på grund av skärpta allmänna råd behöver verksamheten anpassas. Folkhälsomyndigheten avråder från besök bland annat på bibliotek, vilket omöjliggör funktionen som mötesplats. Det innebär också att det kommer att bli nya begränsningar i bibliotekets service under tiden 24 november till 23 december.

Men för att ändå försöka möta behovet ökar biblioteket sin distansservice med tillgång till telefon, digital kundtjänst, digitalt boka en bibliotekarie, hemleverans av böcker till 70 plus, e-böcker, e-tidskrifter och olika digitala aktiviteter.

Man erbjuder fyra typer av service på plats vid Stadsbiblioteket och Idé A Drottninghög:

 • Beställ böcker hemifrån och hämta
  Man beställer de böcker man vill ha via bibliotekfh.se, mejl eller telefon. Efter att ha fått ett meddelande går man till biblioteket och hämtar sin beställning.
 • Digidel:
  För kortare ärenden på dator kan man komma till biblioteket, med en maxtid på 30 minuter vid datorn. Man får ta med sig en person till hjälp, men annars är möjligheterna till hjälp på plats begränsade.
 • Take away:
  Något litet längre fram är det planerat en tjänst med att hämta en färdig bokkasse.

Återlämning under bibliotekets öppettider
Lämna tillbaka böcker kan man göra via bokinkast på Stadsbibliotekets baksida eller i en vagn strax innanför entrén. På Idé A Drottninghög finns en återlämningslåda utanför entrén.
Förseningsavgiften för lån är borttagen

Läs mer på biblioteken webbplats.