Så stöttar vi djurhållarna i torkan

Så stöttar vi djurhållarna i torkan

Sommarens torka slår hårt mot bönderna. Helsingborgs stad ser därför över möjligheten att erbjuda bönder att skörda hö på en del större gräsytor i de naturområden som staden sköter.

Med anledning av sommarens torka har många djurhållare svårt att hitta tillräckligt med foder och riskerar att behöva slakta sina djur på grund av foderbrist. Vi ser därför över vilka möjligheter det finns för djurhållare att ta en höskörd på de allmänna större gräsytor i de naturområden som staden sköter. Redan nu tar två djurhållare hö till sina kor och får på stadens ängar inom naturreservatet Rååns dalgång och vid Kropp.

De aktuella ytorna används normalt inte på detta sätt och de bönder som får möjlighet att skörda hö får själva se över ytan, då det kan finnas stenar, plast och annat olämpligt i gräset. Bönderna får skörda på egen bekostnad och använda fodret till sina egna djur. Fodret får inte säljas vidare.

Intresserade djurhållare är välkomna att höra av sig till Helsingborg kontaktcenter på 042-10 50 00 för att anmäla sitt intresse. Vi försöker lösa det för så många intresserade som möjligt, men kvaliteten på gräsytorna varierar.