Så tycker helsingborgarna i medborgarundersökningen

I höstas 2019 genomförde statistikmyndigheten SCB en medborgarundersökning för att ta reda på vad de boende tycker om sin kommun och dess verksamheter. Du kanske var en av dem som deltog i undersökningen? Nu är resultatet klart och visar bland annat på högt betyg till stadens miljöarbete.

Medborgarundersökningen ställde frågor om

  • Helsingborg som en plats att bo och leva på (nöjd-region-index)
  • Helsingborg stads verksamheter (nöjd-medborgar-index)
  • medborgarnas upplevda inflytande (nöjd-inflytande-index).

Undersökningen visar att invånarna allra mest är nöjda med Helsingborg som en plats att bo och leva på. Tätt därefter kommer stadens verksamheter och sedan upplevt inflytande. Detta liknar resultatet för andra större kommuner.

Miljöarbetet och boendeplatsen rosas

Helsingborg får högt betyg för miljöarbetet. Vi kommer på tredje plats av alla 135 deltagande kommuner 2019. För tre år sedan var staden inte på topp 50. Läs mer om stadens miljöarbete här.

Invånarna ger bra betyg till Helsingborg som plats att bo på. De är mer benägna att rekommendera Helsingborg som boendeplats jämfört med invånare i andra större kommuner.

Av kommunala tjänster och verksamheter är helsingborgarna mest nöjda med räddningstjänst och vatten- och avlopp. Förskolan, gymnasieskolan, kulturen och miljöarbetet får höga betyg i jämförelse med större kommuner. Även kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter får högre betyg i Helsingborg än jämförbara kommuner.

Trygghet och inflytande får lägre resultat

Helsingborg får ett lägre resultat än andra större kommuner när det gäller trygghet. Även möjligheten till inflytande och påverkan får låga betyg och har försämrats generellt sedan 2018. Denna nedgång följer en nationell trend med lägre förtroende och högre krav på inflytande. I Helsingborg syns det bland annat genom flera folkinitiativ de senaste åren. Möjligheten att få kontakt med politiker/högre tjänstemän samt det generella förtroendet för dem får låga betyg. Äldre (65-84 år) är mer missnöjda än de i medelåldern (30-49 år).

Om undersökningen

2 300 helsingborgare mellan 18-84 deltog i Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning. Av dem svarade 815 vilket ger en svarsfrekvens på 36 procent. Svarsfrekvensen har sjunkit successivt sedan 2012 men har nu stabiliserats.

Läs mer om undersökningen.

Helsingborgs resultat och sammanfattande rapport finns här på SCB:s webbplats. (pdf)

Alla resultat i Medborgarundersökningen finns på SCB:s webbplats.