Saknad nyckel försenade hemgång

Under måndagen skulle hemtagningsteamet möta upp en man i Helsingborg som skrivits ut från Region Skånes vård i Höganäs, men när mannen kom berättade han att han inte hade någon nyckel till bostaden. Hemtagningsteamet höll mannen sällskap i trapphuset medan samtal ringdes för att se om en nyckel kunde ordnas. Efter 1.5 timme kördes mannen tillbaka till Höganäs.

– Det är väldigt olyckligt att mannen inte kunde komma in i sin bostad när han kördes hem. En anhörig hade fått information om att nyckeln behövde lämnas till mannen före hemkomst men så hade inte skett, säger Pia Månsson Zander, enhetschef för hemtagningsteamet.

Den 23 augusti, fyra dagar före mannens hemfärd hölls ett möte där bland annat mannen och en anhörig medverkade. Mannen fick information om vård på kommunens korttidsboende, men sa att han ville hem. Det är den enskilde som har ansvar för sin egen nyckel till sin bostad, men biståndshandläggare informerade den anhörige om att denne måste ordna så att mannen får tillbaka sin nyckel skyndsamt eftersom hemgång kunde bli aktuell till helgen den 25-26 augusti.

Vård i Höganäs

I väntan på hemfärd flyttade Region Skåne mannen till en av regionens vårdplatser i Höganäs. I samband med detta hade en närstående till mannen tänkt lämna av nyckeln, men gjorde inte detta då mannen åkt till Höganäs. En annan närstående tolkade informationen från Region Skåne som att mannen hade blivit beviljad en korttidsplats i Höganäs.

– Det är viktigt att Regions Skånes slutenvård är tydlig i sin information till patienterna. Det är tyvärr alltför ofta som patienterna och deras anhöriga missförstår och tror att de externa platserna i Höganäs, som slutenvården har, är korttidsplatser. Slutenvården måste förtydliga varför patienterna placeras på externa platser före hemgång, säger Pia Månsson Zander.

Försökte få tag på nyckel

När det stod klart för hemtagningsteamet att mannen inte hade fått sin nyckel ringde de bland annat till mannens närstående som skulle ha lämnat nyckeln. Hon hade inte möjlighet att omgående lämna nyckeln och hemtagningsteamet såg då till att mannen fick åka tillbaka till vårdplatsen i Höganäs. På eftermiddagen meddelade mannens närstående att hon nu fanns tillgänglig med nyckeln och en undersköterska från hemtagningsteamet åkte hem till henne och hämtade den.

– På förmiddagen dagen därpå kunde mannen utan några problem komma in i sin bostad där han togs emot av hemtagningsteamet, säger Pia Månsson Zander.