Samarbete över gränserna i Rydebäck

I 13 år har Träffpunkt Rydebäck legat på Frösögatan 3, vägg i vägg med biblioteket. Seniorer har lockats dit genom pysselgrupper, dans och möjlighet att få snacka borta ett par timmar över en kopp kaffe och en nybakad bulle. Nu ska fler kunna utnyttja träffpunktens lokaler när Rydebäcks träffpunkt och bibliotek går samman och bildar Mötesplats Rydebäck.

Sedan våren 2016 har en arbetsgrupp med representanter från alla stadens förvaltningar arbetat med att hitta möjligheter att samverka över förvaltningarnas gränser. Två områden, Dalhem och Rydebäck, utsågs till att bli modeller för samverkan och 1 september blev Rydebäcks bibliotek och träffpunkt en gemensam mötesplats som ska få utvidgade öppettider och en möjlighet att kunna nyttja varandras lokaler på ett mer effektivt sätt.

– Vi ska samarbeta mer och vara en levande mötesplats, säger Lisa Nilsson, samordnare på Träffpunkt Rydebäck.

Träffpunkten i Rydebäck fylls redan nästan dagligen av en massa glada seniorer, men genom samverkan med biblioteket öppnas den tidigare stängda dörren mellan verksamheterna. Medan träffpunkten har sin seniorshake – en sorts dansgympa – i biblioteket kan biblioteksbesökare gå in på träffpunkten för att läsa tidningen.

Vill ha fler samarbeten

Planen är att det ska bildas fler mötesplatser runt om i Helsingborgs stad och att antalet samarbetspartners utvidgas. I Rydebäck finns till exempel en aktiv kyrka, en vårdcentral och flera föreningar.

– Vi vill minska antal hinder för medborgarna så att de kan röra sig fritt och vi får ett bättre resursutnyttjande av våra lokaler, säger Kerstin Karlsson, enhetschef för förebyggandeenheten.

Några som verkligen ser Träffpunkt Rydebäck som en mötesplats är Siv och Åsa. De blev vänner genom aktiviteterna på träffpunkten och håller i gruppen Skaparglädje där deltagarna gör olika sorters hantverk.

– Vi är här minst två gånger i veckan. Det är roligt att gå hit och vi har fått så många nya vänner som man hittar på saker med även utanför träffpunkten, säger Åsa.

Åsa visar upp en väska, gjord av mjölkkartongers insida, som hon och Siv ska lära andra seniorer att göra under dagens träff med gruppen Skaparglädje.