Satsningen Ung Helsingborg ska hjälpa ungdomar till arbete och utbildning

Ung Helsingborg är en ny plats för ungdomar 16-24 år i Helsingborg som har frågor och funderingar kring arbete, utbildning och vad man ska göra i framtiden. De som tar kontakt med Ung Helsingborg får hjälp av personer som är duktiga på frågor om utbildning och arbete.

För många unga är det extra svårt nu under coronatider och det skapar oro.  För de som vill komma i kontakt med Ung Helsingborg finns flera sätt. Det går att ringa direkt, lämna meddelande på en telefonsvarare, skicka e-post eller ett sms. På sikt kommer det även att finnas en fysisk plats att gå till.

Så kommer du i kontakt med Ung Helsingborg
Webbplats: helsingborg.se/ung

E-postadress: ung@helsingborg.se

Telefon:  042-10 23 49, måndag, onsdag, fredag klockan 14-16, röstbrevlåda övrig tid.

Sms: 0729-818 131, måndag, onsdag, fredag klockan 14-16, annars svar inom 24 timmar.

Anpassas efter ungdomarnas behov

Gruppen ungdomar 16-24 år ser olika ut och de har olika behov. En del vill veta vilken utbildning de ska gå för att nå sitt drömjobb, andra har haft ett arbete som de nu förlorat under coronakrisen. Det finns även en del som behöver hjälp med att reda på vad de vill. Ung Helsingborg har många olika kompetenser och de som tar kontakt ska inte slussas runt. Satsningen är ett komplement till den service som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Från början var Ung Helsingborg tänkt som en fysisk mötesplats. Men på grund av situationen med corona startar satsningen tidigare och börjar med flera olika digitala kanaler.

– Vi har som mål att ungdomarna ser Ung Helsingborg som en möjlighet i sin väg mot arbete och utbildning, säger Annika Andersson som är enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

– Vi vill även se till att de blir trygga och slipper att känna oro inför framtiden. Finns det någon annan som kan hjälpa ungdomen bättre så kan vi även se till att de kommer dit. Vägen till ett jobb går via olika aktiviteter och att vi tillsammans tar fram en hållbar planering.

Smart väg är en redan existerande plattform för unga i åldern 16-20 som inte studerar eller är utan sysselsättning där staden har ett aktivitetsansvar.  Smart väg är nu en del av Ung Helsingborg.