Seabourn Ovation är ett av de kryssningsfartyg som anländer till Helsingborg i sommar

Den 10 augusti anlöper kryssningsfartyget Seabourn Ovation till Sydhamnen i Helsingborg. Totalt kommer 6 fartyg hit i sommar. De flesta av kryssningsfartygen har en skandinavisk rutt och brukar avgå från Köpenhamn. Fartygen är från USA.

Representanter från Helsingborgs stad tar emot kryssningsfartygets passagerare vid Dunkers kulturhus.

– Vi tipsar och informerar passagerarna om vad de kan göra och besöka i Helsingborg, säger Wilma Johansson som jobbar med näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborgs stad. Ombord finns cirka 200 passagerare, majoriteten av dem är från USA.

Kryssningsfartyget påbörjade sin resa i Köpenhamn. Seabourn Ovation fortsätter från Helsingborg mot Wismar, Bornholm och sen åter till Köpenhamn.

I augusti kommer dessa kryssningsfartyg till Sydhamnen i Helsingborg

  • 10 augusti – Seabourn Ovation, klockan 08–17
  • 20 augusti – Seven Seas Voyager, klockan 10–18
  • 22 augusti – MS Marina, klockan 07-17