Sju av nio EU-badplatser i Helsingborg får godkänt i år

Badsäsongen är i gång och nu har Havs- och vattenmyndigheten släppt årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg har sju av nio EU-badplatser blivit godkända med klassificeringen utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet. Fria bad och Vikingstrand får klassificeringen dålig badvattenkvalitet och därmed avrådan från bad hela sommaren. Detta är andra året i rad Vikingstrand får den anmärkningen.

Havs- och vattenmyndighetens klassificering baseras på badvattenprover tagna under åren 2017-2020. På Fria bad har 6 av totalt 82 tagna prover under de fyra åren varit otjänliga (7 procent) och på Vikingstrand har 11 av totalt 80 tagna prover av alla badvattenprover under de fyra åren varit otjänliga (14 procent).

– Det är såklart jättetråkigt att vi behöver avråda från bad på Fria bad och Vikingstrand i sommar. Samtidigt vet vi ju av erfarenhet att klassificeringen inte förutsäger hur badvattenkvaliteten blir under kommande säsong. Därför uppmuntrar vi folk till att ta eget ansvar och hålla koll på badvattnet i sommar via vår badvattenprognos. Vi tar täta prover hela sommaren och blir klokare för varje säsong, inte minst genom bred samverkan i forskningsprojektet Urbana bad, men inser att det tar längre tid att komma fram än vad vi hade velat och bli mer realistiska i våra förväntningar, att vi troligtvis aldrig kommer att få en sommar med 100 procent tjänliga prover, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

Så håller du koll på badvattenkvaliteten

Prognos för badvattenkvalitet

I Helsingborgs badplatskarta kan du se en daglig prognos för badvattenkvaliteten för våra badplatser. Prognoserna bygger på förra årets provtagningsresultat, flödesdata från NSVA och strömdata, väder och modelleringar som konsultföretaget DHI har tagit fram.

Årets provtagningar

Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg, från Utvälinge/Sandön i norr till Rydebäck/Fortuna i söder. Proverna tar vi varannan vecka eller varje vecka under hela badsäsongen, från 25 maj till 24 augusti under 2020.

Klassificering av EU-bad

Nio av våra badstränder är EU-klassificerade. 2021 har alltså sju av nio EU-badplatser blivit godkända och klassificeras med utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet.

Långsiktigt forskningsarbete för bättre badvattenkvalitet fortsätter

Forskningsprojektet Urbana bad har pågått under tre år och har gett en del svar på komplexa frågor kring badvattenkvaliteten. Under sommaren fortsätter provtagnings- och analysarbete som förhoppningsvis ger fler svar framöver. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö stad, VA SYD, NSVA och Sweden Water Research.

NSVAs ledningsarbete förväntas ge långsiktig positiv effekt på badvattenkvaliteten

NSVA arbetar även med en rad andra åtgärder som förväntas ge långsiktiga positiva effekter på badvattenkvaliteten, bland annat projektet Future City Flow, som pågått i några år, och arbetet med att separera ledningar för spillvatten och dagvatten sedan lång tid tillbaka.

Det har visat sig att störst effekt fås genom att kombinera olika typer av åtgärder. Förhoppningen är att det även bidrar med ytterligare en positiv effekt – bättre badvattenkvalitet på sikt, i de fall där bräddningarna misstänks vara orsak till eventuell dålig badvattenkvalitet. Bräddningar kan påverka badvattenkvaliteten negativt men ger inte hela svaret på varför vi ibland får dåliga provsvar.

– År 2010 beslutade NSVA att fokusera och intensifiera åtgärderna med att separera ledningsnätet till ett specifikt område rakt öster om reningsverket i Helsingborg, som vi kallar Furutorpsgatans avrinningsområde. Vi har under många år genomfört omfattande ledningsarbeten i avrinningsområdet och nu planeras det för att göra en stor omkoppling, då den numera renodlade dagvattenledningen ska kopplas bort från reningsverket. Omkopplingen betyder att vi kraftigt minskar risken för överbelastning av reningsverket och med det även risken att släppa ut orenat avloppsvatten, eller brädda som det heter, säger Sofia Dahl, specialist och projektledare för Future city flow på NSVA.