Sommarguppen tillbaka på Drottninggatan/Strandvägen

Sommarguppen tillbaka på Drottninggatan/Strandvägen

De tillfälliga farthinder som förra sommaren sattes ut på Drottninggatan/Strandvägen är tillbaka. Liksom förra året är de av tillfällig modell och kommer att ligga kvar under sommaren.

Helsingborgs stad har sommartid under flera år fått in en stor mängd synpunkter från boende längs Drottninggatan/Strandvägen med önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Under sommaren rör sig också många oskyddade trafikanter i området, som är populärt för uteaktiviteter. Staden placerade därför under sommaren 2019 ut tillfälliga farthinder i form av gupp och testet slog väl ut.

– Vi fick många uppskattande synpunkter på våra sommargupp i fjol och har därför lagt ut guppen även i år. Flera har hört av sig och önskar liknande gupp på deras gator, men vi måste vara restriktiva och prioritera de platser där vi vet att många bilar kör och extra många gående och cyklister rör sig under sommaren, säger trafikchef Oscar Grönvall.

För att även i år få till en tryggare trafikmiljö på sträckan lägger vi ut fyra gupp, två på Strandvägen och två på Drottninggatan. Årets sommargupp är liksom i fjor av tillfällig modell. De placeras ut i slutet av maj och ligger kvar under hela sommaren.