Nu kan du skjuta upp att betala vissa fakturor

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Det ekonomiska läget är just nu väldigt ansträngt för både individer och företag. Orsaken är framför allt de höga elpriserna. Som en följd av det gör Helsingborgs stad det möjligt att skjuta upp betalningen av vissa fakturor från staden i väntan på att det statliga elstödet betalas ut.

–Vi har en förståelse för att det ekonomiska läget är ansträngt för många av stadens invånare, företag och föreningar. Vi vill därför göra vad vi kan för att underlätta situationen för de som har svårigheter med att betala sina räkningar, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det ekonomiska läget är nu oerhört tufft och drabbar både individer, företag och föreningar. Från stadens håll inför vi nu en tillfällig möjlighet att skjuta upp betalningen av fakturor och förhoppningsvis så underlättar det för alla som nu har svårt att få ekonomin att gå ihop, säger Jan Björklund (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Du kan ansöka om att skjuta upp betalningen

Du kan få tillfälligt anstånd med att betala dina periodiska fakturor som har fakturadatum i januari, februari och mars. Fakturorna ska betalas senast den 30 april.

De fakturor som du kan ansöka om anstånd för är periodiska fakturor från Helsingborgs stad ställda till privatpersoner, företag och föreningar. En periodisk faktura är en faktura som kommer regelbundet (månadsvis eller årligen) och som gäller avgifter, taxor och liknande. Det gäller perioden januari till och med mars 2023.

Det rör fakturor inom till exempel förskola, fritid och hemvård.

Du kan inte ansöka om anstånd hos Helsingborgs stad för

  • enstaka affärsuppgörelser mellan staden och företagare, privatpersoner och föreningar
  • fakturor från kommunalt ägda bolag som Helsingborgshem, Öresundskraft, NSR eller NSVA.

Så gör du

Personer och företag som är intresserade av att ansöka om anstånd för sina fakturor uppmanas att höra av sig till kundreskontra@helsingborg.se alternativt kontakta fakturautställaren.

Behöver du rådgivning ekonomiskt?

Om du har ekonomiska svårigheter kan du kontakta stadens budget- och skuldrådgivare. Rådgivningen kostar ingenting. Läs mer om stadens budget-och skuldrådgivning.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.