Staden och Polisen samarbetar för ett tryggare Helsingborg

Helsingborgs stad och Polisen nordvästra Skåne har undertecknat en överenskommelse om att åren 2018-2020 arbeta tillsammans för att förebygga brott och göra Helsingborg till en tryggare stad.

Staden och Polisen har analyserat vad som ligger bakom otryggheten och brottligheten och kommer med det som grund att arbeta mot bland annat den organiserade brottsligheten, den öppna narkotikaförsäljningen och våldet på allmän plats.

– Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i arbetet, så att vi med gemensamma krafter når bättre resultat. Vi slår nu fast en gemensam hög ambition när det gäller att bekämpa brottslighet och öka tryggheten, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).