Stängt på bygglovsenheten 25 – 27 september

Den 25 - 27 september har bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen stängt på grund av utbildning. Servicen är även begränsad 28 och 29 september när bygglovsenhetens servicesystem uppgraderas.

Du som vill lämna in handlingar är välkommen till vår reception på Järnvägsgatan 22.

För allmänna frågor hänvisar vi till Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17, 042-10 50 00 eller e-post: kontaktcenter@helsingborg.se.