Staplar på Kungstorget visar hur Helsingborg växer

Har du sett staplarna på Kungstorget? De är där för att visa och informera om alla de stora byggprojekten som pågår runt om i Helsingborg.

Det händer en hel del spännande saker i Helsingborg just nu. Bland annat pågår flera stora byggprojekt runt om i staden, inte minst centralt. Det byggs lägenheter, skolor, sjukhus vägar och mycket annat. Staplarna på Kungstorget är tänkta att visa vilka byggprojekt som är på gång men också att förklara varför det byggs så mycket i vår stad.

Du kan se mer hur staden växer på webbplatsen Helsingborg växer. Där kan du också läsa om aktuella byggprojekt och titta på statistik och staplar som visar allt från befolkningsökning till antalet uteserveringar.

Staplarna ska stå på Kungstorget fram till slutet av september. Därefter kommer de att flytta till ett nytt aktuellt byggprojekt.