Det kan ta längre tid än vanligt att få svar på mejl

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Mejlen fungerar åter i Helsingborg stad. Har du mejlat staden senaste veckan kan det ta längre tid än vanligt att få svar från oss. Har du frågor om hur du kan påverkas, kontakta vårt dataskyddsombud eller Helsingborg kontaktcenter.

Uppdatering 5 december: Nu ska alla mejlkonton vara igång i Helsingborgs stad. Under perioden 23 november till 28 november finns det mejl som inte har kommit fram, då ska du som avsändare fått meddelande om detta. Några mejl har också förlorats onsdagen 29 november i samband med att mejlkorgar startades. Om du skickat ett särskilt viktigt mejl till staden under den här perioden, skicka gärna det igen.

Uppdatering 29 november: det går åter att mejla anställda i Helsingborgs stad. Det är fortsatt problem med mejlen för ett fåtal anställa. Har du mejlat en tjänsteperson i staden och fått ett meddelande om att ditt mejl inte gick att leverera, mejla i stället till kontaktcenter@helsingborg.se.

23 november uppstod ett omfattande problem med Helsingborgs stads e-postsystem, då varken inkommande eller utgående e-post kunde skickas. Det kan ha påverkat dig som försökt komma i kontakt med Helsingborg stad via e-post. Du kan räkna med att det tar längre tid än vanligt att få svar från oss.

Från och med den 29 november är merparten av e-postsystemet åter i drift, även om ett fåtal e-postkonton fortfarande inte fungerar.

Vad är det som har hänt?

Det har skett ett fel i den tekniska miljön som gör att det inte gått att ta emot och skicka e-post till Helsingborgs stad. Felsökning har pågått oavbrutet sedan det inträffade och stadens tekniker har lyckats identifiera problemet som är isolerat till lagringsmiljön och servrarna för e-posthanteringen. Övriga tjänster och system är opåverkade.

Är det någon form av it-attack som ligger bakom?

Nej, det är det inte. Det är ett tekniskt fel i driftsmiljön och vi har inga indikationer på att det är en attack eller någon utomstående part som ligger bakom.

Hur har Helsingborgs stad arbetat för att lösa problemet?

Staden arbetar tätt med interna och externt anlitade experter för att nå en lösning. Framsteg har gjorts och merparten av e-postsystemet är åter i drift. Vi arbetar nu med att lösa de återstående problemen så snart som möjligt.

När kommer det att fungera igen?

Merparten av postsystemet är åter i drift. Arbete pågår med att få igång samtliga e-postkonton.

Vad händer med den e-post som kommit in under avbrottet?

Den e-post som skickats till Helsingborgs stad under avbrottet har lagts i kö. De allra flesta av dessa e-postmeddelanden har nu levererats. Skickade du e-post till oss under tiden som e-postsystemet låg helt nere har du sannolikt fått ett e-postmeddelande tillbaka om att mejlet inte kunde levereras. Fick du ett sådant meddelande ska du skicka ditt mejl igen. Det är i dagsläget inte klarlagt om avbrottet kommer innebära att några e-postmeddelanden försvunnit.

Har du frågor om hur du kan ha påverkats?

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Helsingborgs stads nämnder kan du mejla till dataskyddsombud@helsingborg.se. Du kan också nå dataskyddsombudet via Helsingborg Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, eller genom att skriva brev till oss:

Helsingborgs stad

251 89 Helsingborg

Det går även att skicka e-post till kontaktcenter på kontaktcenter@helsingborg.se och via telefonnummer 042-10 50 00 eller kontakta Helsingborgs stad på Facebook eller på Instagram.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.