Ta chansen att ordna gratis aktiviteter under sommarlovet

Många barn och unga har under pandemin fått avstå aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Nu gör regeringen återigen en satsning på sommarlovsaktiviteter för att vi ska kunna erbjuda barn och unga ett meningsfullt sommarlov. Helsingborgs stad har rekvirerat drygt 4,2 miljoner som ska gå till lovaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.

Satsningen innebär att skolor, förvaltningar, föreningar, företag och privatpersoner kan söka pengar för att genomföra en eller flera avgiftsfria lovaktiviteter under 2021. Aktiviteterna ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet och ska uppfylla dessa kriterier:

  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och motverka segregation
  • möjliggöra möten över sociala gränser
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • genomföras smittsäkert utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Intresseanmälan och redovisning

Föreningar, företag eller privatpersoner lämnar en intresseanmälan om att ta del av bidraget via en e-tjänst. E-tjänsten hittar du här, och du kan söka både med och utan e-legitimation.

Den som får bidrag för sin aktivitet ska senast två veckor efter aktivitetstillfället redovisa vilka aktiviteter som har genomförts, antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i lovaktiviteterna och hur aktiviteten har svarat upp till kriterierna.

– Vi är extra glada över chansen att kunna erbjuda barn och unga fler lovaktiviteter i år. Vår förhoppning är att alla som kan lämna en intresseanmälan för bidraget faktiskt gör det och att vi ser fler ansökningar än någonsin. Kanske finns det unga helsingborgare som har egna idéer om vad de vill göra, tipsa i så fall era föreningar eller oss på Fritid Helsingborg, säger tf fritidschef Anders Bengtsson, Fritid Helsingborg.

Sommarens lovprogram presenteras i helhet på helsingborg.se/lov och kommer att fyllas på med aktiviteter löpande.

Mer information, kontakta:

lovmedel@helsingborg.se