Tåg- och biltrafik påverkas under hösten av Trafikverkets arbeten

Trafikverket bygger dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station och bygger ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Det påverkar tåg- och fordonstrafik i omgångar under hösten.

Det här händer och så påverkas du

Stopp i tågtrafiken mellan Helsingborg C och Förslöv
Tid: 19–22 augusti samt 6 september–14 november 2021

Tågtrafiken är inställd mellan Förslöv-Barkåkra-Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg C under perioderna 19–22 augusti samt 6 september–14 november 2021. Det betyder att tågen ersätts av bussar. Tidtabeller och mer information om tåg- och busstrafiken hittar du inför din resa hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen.

Anledningen till tågstoppen är Trafikverkets arbete med att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station. På Trafikverkets webbplats finns mer information om vad som görs och hur det påverkar dig.

Stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund
Tid: 28 augusti – 6 september 2021

Mellan 28 augusti och 6 september är tågtrafiken mellan Malmö och Lund inställd och bussar ersätter tågtrafiken på sträckan. Under avstängningen bygger Trafikverket nya växlar och två nya järnvägsbroar sätts på plats vid Kllostergården i Lund. Det är en del i arbetet med att bygga ut Södra stambanan från två till fyra spår. På Trafikverkets webbplats får du mer information om hur du påverkas av tågstoppen mellan Malmö och Lund.

Väg 112 avstängd vid bron över järnvägen
Tid: 13 augusti 2021 – februari 2022

Väg 112, Höganäsvägen är avstängd vid bron över järnvägen, strax väster om Tångavägen, mellan 13 augusti 2021 och februari 2022. Det påverkar dig som färdas till och från Kullahalvön. Under avstängningen leds trafiken om från via väg 1428 (Tångavägen) väg 1785 (Kullavägen), väg 1785 (Kungsgårdsleden) och slutligen väg 107 (Helsingborgsvägen). Omvägen blir cirka fyra kilometer.

Busshållplatsen Utvälinge Skeppsvägen är stängd under arbetet. Resenärer hänvisas till närliggande busshållplatser. Mer information om hållplatsen finns på Skånetrafikens webbplats.

Under avstängningen bygger Trafikverket en ny vägbro över järnvägen för att göra plats åt ett ytterligare spår under bron. Det är en del i arbetet med att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station.  På Trafikverkets webbplats finns mer information om arbetet och karta som visar hur trafiken leds om.