Tåg- och biltrafik påverkas under hösten av Trafikverkets arbeten

Trafikverket bygger dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station och bygger ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Till och med februari 2022 påverkar det fordonstrafiken på väg 112.

Det här händer och så påverkas du

Väg 112 avstängd vid bron över järnvägen
Tid: 13 augusti 2021 – februari 2022

Väg 112, Höganäsvägen är avstängd vid bron över järnvägen, strax väster om Tångavägen, mellan 13 augusti 2021 och februari 2022. Det påverkar dig som färdas till och från Kullahalvön. Under avstängningen leds trafiken om från via väg 1428 (Tångavägen) väg 1785 (Kullavägen), väg 1785 (Kungsgårdsleden) och slutligen väg 107 (Helsingborgsvägen). Omvägen blir cirka fyra kilometer.

Busshållplatsen Utvälinge Skeppsvägen är stängd under arbetet. Resenärer hänvisas till närliggande busshållplatser. Mer information om hållplatsen finns på Skånetrafikens webbplats.

Under avstängningen bygger Trafikverket en ny vägbro över järnvägen för att göra plats åt ett ytterligare spår under bron. Det är en del i arbetet med att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station.  På Trafikverkets webbplats finns mer information om arbetet och karta som visar hur trafiken leds om.

# trafik och stadsplanering