Tågtrafiken påverkas av arbeten på Ängelholms station

Det nya dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria station börjar växa fram. Mellan 12 april till 16 maj bygger Trafikverket bland annat ett nytt järnvägsspår söder om Ängelholms station. Det och underhållsarbeten som görs samtidigt påverkar tidvis tågtrafiken mellan Helsingborg och Förslöv och mellan Helsingborg och Laholm.

Det här gör Trafikverket

Trafikverket bygger ett nytt järnvägsspår söder om Ängelholms station, byter ut spårväxlar mellan perrongerna och anpassar övergång och plattform. I samband med detta genomförs också underhållsarbeten i området.

Se mer information om arbetet på Ängelholms station på Trafikverkets webbplats.

Så påverkas tågtrafiken

På Skånetrafikens webbplats finns information om aktuella och planerade banarbeten och hur det påverkar din resa.