Tänk på detta inför skolstarten

Snart är det skolstart i Helsingborg. Här kommer några saker att tänka på för dig som går i någon av Helsingborgs stads skolor eller för dig som har barn i skolåldern. Höstterminen i Helsingborgs stads skolor börjar måndagen den 16 augusti.

Du som har barn i förskolan

Du ska lämna in ett schema över barnets tider. Om ditt barn går på en kommunal förskola, kan du lämna in barnets schema via Tempus som du når genom sidan Skolportalen eller via appen Tempus Hemma. Vid frågor om Tempus, vänd dig till administratören på förskolan.

Här kan du ladda ned Appen Tempus Hemma:

För Iphone i App Store

För Android i Google Play

Om ditt barn går på en fristående förskola, vänd dig till förskolan för mer information om hur du lämnar in ett schema.

När du har tackat ja till en förskoleplats är du skyldig att lämna in uppgifter om din inkomst. Du gör det enklast via e-tjänsten för detta.

Du som har barn i grundskolan

  • Om ditt barn ska gå på fritids behöver du ansöka om plats i fritidshem. Givet att du söker i tid är ditt barn garanterad plats på fritids.
  • Du ska lämna in ett schema över barnets tider enligt skolans rutiner. Om ditt barn går på en kommunal skola, kan du lämna in barnets schema via Skola24 som du når genom sidan Skolportalen.
  • Om ditt barn har rätt att åka buss till skolan och hade ett skolbusskort förra läsåret fungerar detta busskort även i höst.
  • Ska ditt barn börja åka skolbuss kommer ett skolbusskort automatiskt hem till brevlådan några dagar innan skolan börjar.
  • Elever i förskoleklass samt årskurs 1 – 3 som har rätt till skolbiljett måste ansöka om det. Kontakta Helsingborg kontaktcenter så får du hjälp.
  • Det är bra om barn som är 13 år och äldre har en e-legitimation när det blir aktuellt att boka tid för vaccination mot covid-19. Läs mer på Region Skånes webbplats.

Här kan du se om ditt barn har rätt till skolskjuts.

Du som börjar eller går på gymnasiet

  • Har du rätt till resebidrag får du automatiskt Skånetrafikens busskort i brevlådan under vecka 33. Om du fick ett skolbusskort förra läsåret och fortsatt har rätt till busskort så fungerar busskortet än.
  • Har du inte fått ditt busskort, kontrollera att du uppfyller kraven för resebidrag. Du ska bland annat ha längre än sex kilometer till din skola.
  • Har du förlorat ditt busskort, besök Helsingborg kontaktcenter för att få ett nytt.
  • Nu kan du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19. På de flesta vaccinationsmottagningarna behöver du legitimera dig digitalt när du bokar tid. Det är därför bra att du har en giltig e-legitimation. Läs mer på Region Skånes webbplats.

Här kan du läsa om studiebidrag och bostadsbidrag.

Läs mer

Se vad det blir för mat i förskola och skola

Då är det höstlov och jullov