Trädarbete på Olympiavägen

I slutet av 2017 utförde stadens entreprenör ett grävarbete för fiber på Olympiavägens södra sida (jämna husnummer). Vid grävningen skadades rötterna till ett flertal träd. Från torsdagen den 13 december och cirka en vecka framåt utför vi ett arbete för att hjälpa träden att återhämta sig.

Det här gör vi

Vi vitaliserar och förbättrar för de 14 träden på sträckan genom att renskära rötterna och tillföra pimpsten, gödslad biokol och grönkompost. Det gör vi för att gynna rottillväxten och för att träden ska återhämta sig bättre. Det går till så att vi gräver ett schakt som är cirka 50 centimeter djupt med grävsugning. Cirka 40 ton schakt och nya massor kommer att byta plats dagligen.

Så påverkas du:

Olympiavägens södra sida (se rödmarkerad sträcka på kartan) behöver vara fri från bilar från torsdag morgon den 13 december och cirka en vecka framåt. Om bilar behöver flyttas kommer det att ske. Följ aktuell skyltning på plats för mer information.

Karta

Har du frågor?
Hör av dig till Åse Brunnström, områdesförvaltare på stadsbyggnadsförvaltningen, 042-10 36 38, ase.brunnstrom@helsingborg.se.