Träffpunkter och öppna matsalar stänger tillfälligt

Från och med onsdagen den 25 mars stänger alla träffpunkter och mötesplatser i Helsingborgs stads regi tillfälligt. Även de öppna matsalarna på vårdboende stänger. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda våra besökare som ofta är äldre och befinner sig i riskgruppen.

Omsorgsdirektör Annika Andersson har beslutat att stänga träffpunkterna och öppna matsalar på vårdboende. Träffpunkter är mötesplatser för stadens seniorer och öppna matsalar är en möjlighet för utomstående att äta lunch på två av stadens vårdboenden. Beslutet baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendation att personer över 70 år bör begränsa kontakten med andra människor så långt det går under en tid framöver. Beslutet gäller tills vidare.

– Vi tycker det är oerhört synd att vi behöver gå så här långt att tillfälligt stänga ner dessa verksamheter samtidigt som vi måste lyssna till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Mikael Håkansson Mannsdorff, myndighetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen har även följt besökarantalet på träffpunkterna den senaste veckan. Antalet besökare har tydligt minskat – vissa träffpunkter har inte haft någon besökare alls.

– I en stund som detta vill vi uppmana våra besökare att hålla kontakt med varandra via telefon. Ett telefonsamtal kan göra stor skillnad. Vill man, går det också bra att ringa och prata en stund med våra träffpunktssamordnare – vi finns tillgängliga på det vanliga numret, säger Mikael Håkansson Mannsdorff.

Förutom tillgängligheten via telefon är träffpunkterna tillgängliga via sitt Instagramkonto ”traffpunkterihelsingborg” som kommer uppdateras tätare än vanligt. Vård- och omsorgsförvaltningen tittar också på möjligheterna för en digital träffpunkt och hoppas återkomma i denna fråga.

Kontaktuppgifter till alla träffpunkter hittar du på vardochomsorg.helsingborg.se/traffpunkter