Trafik och parkering i city under H22 City Expo

Under H22 City Expo påverkas några gator och parkeringar i city innan och under evenemanget. Det beror på att vissa ytor kommer göras om till eventområde.

Här finns en karta och lista över platser som påverkas (pdf 2 mb). I tabellen nedan står under vilka tider som gator och parkeringar kommer att vara avstängda.

Ersättningsparkering/evenemangsparkering finns under perioden 30 maj till 3 juli på Oslopiren.

Fullständig parkeringskarta hittar du här.

Då är parkeringsplatserna avstängda